De historie van het oude kasteel

 

Het was tegen het jaar duizend dat met de bouw van het kasteel, een van de oudste in Bourgondië, begonnen werd. De graven van Nevers hebben het aan het begin van de XIII-e eeuw verworven om het als belangrijke heerlijkheid rond het kasteel te laten dienen. Daarom werd de stad ommuurd. De graven, later hertogen, van Nevers bleven tot aan de Franse Revolutie eigenaren van het kasteel. De grote werken, uitgevoerd aan het einde van de XIV-e eeuw vielen samen met de machtswisseling door Bourgondië over het gebied van Nevers. In 1424 koos Filips de Goede, hertog van Bourgondië, Moulins-Engilbert om met Bonne d’Artois, Gravin van Nevers, te trouwen. De rechten van Nevers zijn hierop in de XV-e eeuw herzien.

Het is moeilijk deze tijd als “Gouden Eeuw” voor te stellen, want het kasteel verviel tot ruïne na de grote brand van 1525. Ook gebruikt als moestuin en steengroeve is in de vesting zelfs een gevangenis gehuisvest geweest in de verdedigingsruimte van de massale toegangspoort. In 1854 verwerft een plaatselijke notaris, Victor Moreau, het oude kasteel. De door groen overwoekerde ruïnes doen een romantische indruk ontstaan. Het plaatst de dikke muur van het gebouw in een waar perspectief. In de XX-e eeuw was de gemeente Saint-Honoré eigenaar van het kasteel. De verwilderde delen, omgevormd tot een openbaar park, met alle herinneringen voor de bewoners van Moulins, is opgenomen in de lijst van historische monumenten.

De gemeente Moulins-Engilbert heeft het begin XXI-e eeuw teruggekocht en heeft een vereniging in het leven geroepen om bij te dragen in de herwaardering: door botanische, archeologische, historische en etnologische studies op te zetten. Zij organiseert bezichtigingen en evenementen. Zij doet verbeteringen tot stand komen, waaronder werken, die zaken doen behouden in de zomerprojecten “Rempart”.

De renovatie en het behoud van de muur van de toegangspoort, dat in 2012 plaatsvond, vertegenwoordigt een goed voorbeeld van investering door een gemeente in opnieuw waarderen van zijn erfgoed.

“Vrienden van het Oude Kasteel”, herfst 2012

 

 

Vereniging van Vrienden van het Oude Kasteel

Opgericht in 2006, op initiatief van enkele geïnteresseerden in de geschiedenis en het erfgoed, hebben de “Vrienden van het Oude Kasteel” de restoratie, het behoud en het levendig maken van het terrein van het Oude Kasteel als doel gesteld.

In samenwerking met de gemeente Moulins-Engilbert, het DRAC en het SRA van Bourgondië, de universiteit van Bourgondië en de Fédération Rempart, heeft de vereniging een stevig programma van pluri-diciplinaire studies, organisatie en uitvoering van vrijwilligerswerk voor de restoratie van de gebouwen opgezet, de publicatie van een oprichtingsverklaring verzorgd en acties ondernomen voor de renovatie en het verlevendigen daarvan (Erfgoedsdagen, Middeleeuws feest).

 

Belangrijke bereikte doelen: restoratie van de muren van het gebouw, het schoon maken en opknappen van de kleine zalen van de westelijke vleugel, verzorgen van de Erfgoedsdagen, het elektromagnetisch onderzoek van de ondergrond van het terrein, het “Middeleeuws Feest van het Oude Kasteel”, rondleidingen over het terrein.

De+historie+van+het+oude+kasteel.doc
Document Microsoft Word 15.8 KB

Mentions légales | Politique de confidentialité | Plan du site
Tous droits réservés (textes, photos, etc.)